Dobór agragatów

ZASADY DOBORU AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Urządzenia wyposażone w silniki elektryczne

Połączone w gwiazdę - moc agregatu co najmniej 3 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

Połączone w trójkąt - moc agregatu co najmniej 9 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

Połączone w gwiazdę / trójkąt (softstart) - moc agregatu co najmniej 3 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

Z falownikiem - moc agregatu co najmniej 1,5 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.

Komutatorowe (elektronarzędzia) - moc agregatu co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.


Urządzenia grzewcze

Moc agregatu co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.


Oświetlenie

Żarowe - moc agregatu co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.

Sodowe - moc agregatu co najmniej 5 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.


Urządzenia elektroniczne

Moc agregatu co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.


UPS

Straty wynikające z zasady działania UPS wpływają na zwiększenie mocy agregatu proporcjonalnie do sprawności zastosowanego zasilacza. Ponadto w sytuacjach, gdy rozładowane są baterie część mocy agregatu potrzebna jest na ich ładowanie.

Często producenci UPS podają maksymalną moc pobieraną z sieci zasilającej. W takim przypadku moc agregatu powinna być co najmniej równa mocy pobieranej przez UPS i powiększona o współczynnik zwiększający związany ze zniekształceniami THD wprowadzanymi do sieci przez UPS.

Podstawowe wymagania agregatu prądotwórczego przeznaczonego do współpracy z zasilaczami UPS:
  • Pełna kontrola parametrów sieci energetycznej, w tym : wahania napięcia, częstotliwości, wielkość zniekształceń itp.
  • Utrzymanie silnika agregatu w stanie gotowości do startu niezależnie od warunków, zapewnienie właściwej temperatury nie pracującego silnika oraz konserwowanie akumulatora rozruchowego.
  • Automatyczny start po zaniku napięcia w sieci zawodowej oraz możliwość regulacji opóźnienia startu (ważne przy częstych krótkotrwałych zanikach napięcia).
  • Wysoka stabilność statyczna napięcia (<3%) i częstotliwości (<1%).

Działy sprzedaży urządzeń

zasilanie awaryjne, SZR, agregaty prądotwórcze, betoniarki, diesel, generatory, kipor, kompresory, kosiarki, logistic, marine, motopompy, myjki, odśnieżarki, piły do betonu i asfaltu, pontony, quady, silniki spalinowe, sklep, spawarki, stopy wibracyjne, tarcze, zaburtowe, zacieraczki, zagęszczarki.
Copyright 2011 - 2013 TopTech
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego zawartość serwisu nie stanowi oferty handlowej.
W celu uzyskania informacji dotyczących cen należy skontakować się z przedstawicielem handlowym.